Fat Group

Fat Group

FAT – GROUP shpk

FAT Group është themeluar në 2012 me seli në Prizren me pronar Z.Nexhmedin Fetoshi dhe Z.Ruzhdi Kryeziu.

Viti 1990 është koha kur pronaret e FAT Group startuan me veprimtarinë e suksesshme të biznesit me ndermarrjet e përbashkëta “FETOSHI” dhe “AGRO-TEKNIKA” me seli në Xërxe, të cilat veprimtarinë kryesore e kishin tregtinë me material ndertimor edhe me tregtimin e derivatëve të naftes.

Rezultatet pozitive të kompanive FETOSHI dhe AGROTEKNIKA – tani me emer të ri FAT OIL mundësuan zgjerimin e biznesit në vitin 1995 me fillimin e linjes së prodhimit të Fer-trajeve dhe në vitin 2002 kur pronaret
Z. Fetoshi dhe Z. Kryeziu arritën të hapin një ndër fabrikat më moderne në Kosove me teknologji të avansuar Gjermane për prodhimin e pllakave të styroporit.

Sukseset e kompanisë vazhduan edhe në vitet në vazhdim, me privatizimin e Ndermarrjes 18 Nentori dhe Kooperatives Bujqesore Bashkimi në Xërxe.

Në vazhdimesi të zgjerimit të bizneseve, Z. Fetoshi dhe Z. Kryeziu themeluan ndërmarrjen e dytë për prodhimin e pllakave te styroporit “EURO-FAT” e cila synim kryesor ka plotesimin e nevojave të klientëve si në Kosovë dhe marr parasysh kualitetin e lartë të prodhimit, edhe exportin në shtetet tjera si Shqiperi, Maqedoni dhe Zvicer.

Partneriteti i shëndoshë i pronarëve rezultoi me themelimin e ndermarrjes së re FAT GROUP, e cila mbart në vete ekipet e specializuara të ndertimeve të larta , të cilat tanimë ndërtuan kompleksin afaristo banesor në Prizren me standardet më të larta bashkekohore të ndërtimit.

Situacioni

Kompleksi afarist – banesor ndodhet në pjesën perendimore të Prizrenit në rr. “Tirana”.

Kompleksi përkufizohet me:

– pjesën lindore me rr. ”Wesley Clark” dhe me qendren tregrate “Ben Af”

– pjesen jugore me qendren e qytetit
– pjesën perendimore me rr. ”Tirana”
– qendren tregtare “Viva Fresh” dheUniversitetin Fama,
– pjesën veriore me rrethrrotulliminpër Gjakovë.Rruga Tirana lidhet me keto nyje: me rrethrrotullimin Prizren-Gjakovë, me rrugen Prizren-Nashec.Kompleksi afarist-banesor ka qasje të mirë në rrugën kryesore ”Tirana” përmes pasazhit, posedon parkingje të jashtme në anën lindore, hapësira të gjelbërta dhe hapësira për argëtim. Rampa e cila të dërgon në parkingjet nëntoksore ndodhet në anën jugore të kompleksit.

Shkarkoni katalogun e banesave nga Fat Group

Kontakti

Tel. Mob.:
+377 44 / 500 976; 500-927; 200-700; 420-420
+386 49 / 500-976; 500-927; 200-800; 999-000

e-mail:
[email protected]
www.fat-group.com